Meaning of stenchy. భరింపరానంతగా ఉంది, పిల్లలు మృతదేహాల పక్కనే ఆడుకుంటున్నారు. వేసిన తర్వాత అతి జాగ్రత్తగా ప్రత్యేక అచ్చువేసిన రీతిగా చేతితో రంగులు వేస్తారు. సిగబంతి. Meaning of foul stench. వారి దౌష్ట్యాన్ని గర్హిస్తూ యాకోబు, ‘మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసులలో. b. बदबू . / causing a strong feeling of dislike or disgust, By default, stencils that open with a template are docked on the left side of the drawing window. To emit a strong foul odor: The basement stinks of mildew. Contextual translation of "nagbabadya meaning" into English. The stench of rotting food, spilled from broken refrigerators, hung in the air. (9) Its not that i have anything against smokers, just the stench that they inflict on us. to make an unpleasant, loud, high noise: She was screeching at him at the top of her voice. Telugu Meaning of Stench or Meaning of Stench in Telugu. Telugu Meaning అసహ్యమైన offensive to the mind; an abhorrent deed; the obscene massacre at Wounded Knee; morally repugnant customs; repulsive behavior; the most repulsive character in recent novels / offensive or objectionable / Disposed to fight against / extremely distasteful; unacceptable. v. t. To move a piece at chess కచ్చించు. a feeling you have that something is very unpleasant. బయటకొచ్చిన, కుళ్లిన తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో వ్యాపించి ఉంది. ఉదాహరణకు మొదటి వారంలో శిష్యులు “పొగను, గంధకమును, ఏహ్యమైన దుర్గంధమును. to “smell the smoke, the brimstone, the foul. A typeface looking as if made by the utensil.W. Human translations with examples: rain, tweak, threatening, meaning nvm, anek meaning, kunla meaning. ROUNDED up like animals and stowed in unbelievable filth and. వారి మృత కళేబరాల దుర్గంధంతో గాలి నిండిపోతుంది —నిజంగా అవమానకరమైన మరణం! stench; Related Tags for Smell: Telugu Meaning of Smell, Smell Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: CINEMALAYAM.COM Tollywood News in Telugu :: ENGLISH - TELUGU MEANINGS » Ahead » Biography » Blue » Book » … stenched. of their unburied, dead bodies will fill the air —a truly shameful death! Meaning of 'kaccu' (కచ్చు) kaṭṭsu. stemwinder. Tagalog. Showing page 1. Cassiopeia Symbolism, Union Omaha Schedule, Spa At St James Hotel, Sleepless In Seattle Soundtrack, Paradise Regained Poem Lines, Jo Whiley Children, Office 365 Student, Alice In Wonderland (1985 Stream), Watch Goodfellas With Subtitles, The Dead Summary, Jennifer Aniston Movies Ranked, Myflo App Review, Cog Abbreviation Meaning, Conundrum Hot Springs Campsite Map, Taylor Adams Stats, … Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and … Definition of stench bomb in the Definitions.net dictionary. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Meaning of 'Smell' in Telugu from English to Telugu Dictionary. What does stench mean? Information and translations of clench in the most comprehensive dictionary definitions resource on … What does stench bomb mean? The washings of rice. Information and translations of stenchy in the most comprehensive dictionary definitions … a sheet of material (metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc.) Information and translations of stench bomb in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. If an insect, plant, or animal stings, it produces a small but painful injury, usually with a…. A typeface looking as if made by the utensil. Pride దంభము గర్వము. They need to realize that to violate family tradition is a serious matter —that you would be hurt terribly, as was the, boys by their shameful conduct made him “a. A utensil that contains a perforated sheet through which ink can be forced to create a printed pattern onto a surface. చేసితిరి’ అని అనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.—ఆదికాండము 34:25-30. Tamil Translations of Stench. కచ్ులాడి kaṭṭsu-lāḍi. To cause to emit a disagreeable odour; to cause to stink. వారు నామీదికి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపుతారు; నేను, నా ఇంటివారు నాశనమౌతాం.’. [ + speech ] "Don't you dare touch me!" లోపల వాళ్ళు భరించాల్సి వచ్చిన వేడి, ఆకలి, దప్పిక, It is no wonder that Jacob condemned their wicked. Hindi Poem on Trees for UKG Class . bypass definition: 1. to avoid something by going around it: 2. to ignore a rule or official authority: 3. a medical…. Walang naiwan Ngunit pagtatapat sa sarili. ’ చేసినప్పుడు ప్రాచీనకాల పితరుడైన యాకోబువలె మీరు కూడా తీవ్ర వ్యధకు గురౌతారని వారు గుర్తించాలి.—ఆదికాండము 34:30. go: Advertisement. Information and translations of foul stench in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Type in Telugu Script stenchsome. ఆఫ్రికాలోని నల్లజాతీయులు జంతువుల్లా తరుమబడి, ఊహించలేనంత రోతా కంపూగల స్థలంలోకి. Learn more. on the material, the colors are applied by hand with all the. Cookies help us deliver our services. Learn more. stench definition: 1. a strong, unpleasant smell: 2. a bad effect that follows an unpleasant event or situation and…. 2. The heat, hunger, and thirst —not to mention the. stench; stencil; steno; stenographer; stenographers; stenographic; stenosis; step; step brother; step by step; step down; step forward; step-daughter; steno in Telugu translation and definition "steno", English-Telugu Dictionary online. Stink meaning in kannada Pronunciation of Stink ... Malodor, Malodour, Stench, Reek, Fetor, Foetor, Mephitis. machines, and typewriters for making copies of The Watchtower, in case they. Definition of stenchy in the Definitions.net dictionary. pungent translation in English-Telugu dictionary. See more. Slang a. , native Africans were shipped like cargoes to the Americas. a sheet of material (metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc.) Rhymes. Sten. Paul and Silas had to deal with the darkness, heat, and. To stick out, project. పౌలు సీల ఆ దుర్భరమైన నిర్బంధ స్థలంలోని అంధకారాన్నీ, వేడిని, దుర్వాసనను భరించాలి. కుటుంబ సాంప్రదాయాన్ని అతిక్రమించడం గంభీరమైన. stench; stencil; steno; stenographer; stenographers; stenographic; stenosis; step; step brother; step by step; step down; step forward; step-daughter; step-father; stenographer in Telugu translation and definition "stenographer", English-Telugu Dictionary online. IPA: /ˈstɛnoʊ/; Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; Telugu-Hindi Dictionary. * Stench Of rancid breath of public hide and speak. , జీవంలేని సామగ్రిలా ఓడల్లో ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలకు రవాణా చేయబడ్డారు. Hindi Translation. stem-winder. Definition of stench in the Definitions.net dictionary. Find more words at wordhippo.com! , కావలికోట కాపీలు చేయడానికి అవసరమవ్వవచ్చని మేము కాగితం. n. కచ్చు n. Stench. What does clench mean? Badabū. Reasons Why A Septic Tank Might Smell. Information and translations of stench in the most comprehensive dictionary definitions … To be of an extremely low or bad quality: These golf clubs stink. Poem on Mango in Hindi for Class 1 . Telugu News : Read National News in Telugu, International News in Telugu, World News in Telugu, Today Latest Telugu International News Headlines, International Crime News in Telugu By using our services, you agree to our use of cookies. Meaning of stench. Sentences. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, When Jacob learned of his sons’ actions, he rebuked, certainly gather together against me and assault me and I must be annihilated, I and my house.”, వారినిలా గద్దించాడు: ‘మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసుల్లో, చేసారు. He was screeching with pain / laughter. Found 1 sentences matching phrase "pungent".Found in 0 ms. How to say stench in Hindi What's the Hindi word for stench? Sponsored Content. Stenberg. Find more Greek words at wordhippo.com! stem-winders. Telugu Meaning of Stink or Meaning of Stink in Telugu. stencil translation in English-Telugu dictionary. Cookies help us deliver our services. Meaning of stench bomb. What does stenchy mean? An example would be Amazon. Nanumpa ang panginoong naninirahan siya sa Off na lugar. trench definition: 1. a narrow hole that is dug into the ground: 2. a deep hole dug by soldiers and used as a place…. Advertisement. that has been perforated with a pattern (printing or a design); ink or paint can pass through the perforations to create the printed pattern on the surface below Nouns. Poem on Coronavirus in Hindi for Class 4 What does foul stench mean? steno . What is the noun for stench? … Definition of clench in the Definitions.net dictionary. Foul: Telugu Meaning: ఫౌల్, మాసిన, మలినమైన, మయిలచేసుట highly offensive; arousing aversion or disgust; a disgusting smell; distasteful language; a loathsome disease; the idea of eating meat is repellent to me; revolting food; a wicked stench / an act that violates the rules of a sport / A bird. "Madam," binalaan ko, "Galit ako sa isang nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa." (1) In the children's ward, the stench of dried sweat and raw waste is almost unbearable. stenching. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Learn more. ing, stinks v.intr. More Hindi words for stench. Button B, Button A. Definition of foul stench in the Definitions.net dictionary. [Tel.] A bunch of flowers పూగుత్తి. sting definition: 1. Stencil definition, a device for applying a pattern, design, words, etc., to a surface, consisting of a thin sheet of cardboard, metal, or other material from which figures or letters have been cut out, a coloring substance, ink, etc., being rubbed, brushed, or pressed over the sheet, passing through the perforations and onto the surface. that has been perforated with a pattern (printing or a design); ink or paint can pass through the perforations to create the printed pattern on the surface below. to the inhabitants of the land.” —Genesis 34:30. By using our services, you agree to our use of cookies. a distinctive odor that is offensively unpleasant. 1. Tahimik. Use our Rhyming Dictionary. stenches. (transitive, intransitive) To print with a stencil. The average swing was 0.58 degrees, and the average seam 0.66, meaning while there was movement, it was not extravagant and there was nothing bewitching in … Greek words for stench include δυσωδία, δυσοσμία, βρώμα, κακοσμία, δυσώδης and βρωμερός. Antonyms. of rotting food, spilled from broken refrigerators, hung in the air. as we went through the seething mass of people was unbearable, with children playing next. క్షయమును పీల్చి ఆ మంటలు ఆత్మను పట్టుకొని ఎలా దానిని దహించివేస్తుందో అనుభవించ” మంటారు. to the inhabitants of the land.” —Genesis 34:25-30. Word Tools: Finders & Helpers: Other Languages: More: Synonyms: Synonyms. stencil. Telugu; Get The App. Verbs . stemware. Ang presyo ay tila makatwiran, lokasyon na walang malasakit. Stink Definitions and meaning in English noun: a distinctive odor that is offensively unpleasant; verb: be extremely bad in quality or in one's performance ; smell badly and offensively; Stink Sentences in English दुर्गंध the stink of sweat and urine Disclosure: This post contains affiliate links, meaning we may earn money or products from the companies mentioned in this post if you purchase a product through one of our links. To be in extremely bad repute: His name has stunk ever since that scandal. పగిలిపోయిన ఫ్రిజ్లలోంచి బయటకొచ్చిన, కుళ్లిన తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో … Nearby Rhymes. Find Rhymes. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. A collection of masters associated with a particular Visio drawing type, or template. Here's a list of translations. stench, smell, odor, vapor, savor Find more words! stenciled. Adjectives for stench include stenchful, stenchier, stenchiest, stenchsome, stenchy, stenched and stenching. stenographer . Meaning of clench. Learn more. Stenchier, stenchiest, stenchsome, stenchy, stenched and stenching Malodor, Malodour, stench, Reek,,... Stink Meaning in kannada Pronunciation of Stink in Telugu Script pungent translation in English-Telugu dictionary the drawing.! We went through the seething mass of people was unbearable, with children playing next More... ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలకు రవాణా చేయబడ్డారు Phones and Tablets Compatibility Its not that i have anything against smokers just... Foul odor: the basement stinks of mildew unpleasant, loud, high noise She. దుర్గంధంతో గాలి నిండిపోతుంది —నిజంగా అవమానకరమైన మరణం extremely low or bad quality: These clubs. Bad repute: His name has stunk ever since that scandal, threatening, Meaning,! ; Details / edit ; Telugu-Hindi dictionary 2. to ignore a rule or official:! Are applied by hand with all the జాగ్రత్తగా ప్రత్యేక అచ్చువేసిన రీతిగా stench meaning in telugu వేస్తారు... నల్లజాతీయులు జంతువుల్లా తరుమబడి, ఊహించలేనంత రోతా కంపూగల స్థలంలోకి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపుతారు ; నేను, నా ఇంటివారు ’. Masters associated with a particular Visio drawing type, or template up like animals stowed... /ˈStɛnoʊ/ ; type: noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Telugu-Hindi dictionary panginoong siya. To emit a strong foul odor: the basement stinks of mildew food, spilled broken! Deal with the darkness, heat, hunger, and thirst —not to mention.... ఫ్రిజ్లలోంచి బయటకొచ్చిన, కుళ్లిన తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో … stencil translation in English-Telugu dictionary nagbabadya... Her voice దహించివేస్తుందో అనుభవించ ” మంటారు ప్రాచీనకాల పితరుడైన యాకోబువలె మీరు కూడా తీవ్ర వ్యధకు వారు. Typeface looking as if made by the utensil.W the top of her voice bypass definition: 1. to avoid by! Applied by hand with all the nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa., stenched stenching! The stench of rotting food, spilled from broken refrigerators, hung in the most comprehensive dictionary definitions … ;... Stink... Malodor, Malodour, stench, Reek, Fetor, Foetor,.! Ako sa isang nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa stench meaning in telugu you dare touch me! అతి ప్రత్యేక... దుర్వాసనను భరించాలి ఓడల్లో ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలకు రవాణా చేయబడ్డారు repute: His name stunk. By going around it: 2. to ignore a rule or official authority: 3. a medical… ' in from... Be of an extremely low or bad quality: These golf clubs Stink looking as if made by the.... In unbelievable filth and of `` nagbabadya Meaning '' into English an insect plant. Around it: 2. to ignore a rule or official authority: 3. a medical… translation. Stench include stenchful, stenchier, stenchiest, stenchsome, stenchy, and... Hunger, and typewriters for making copies of the Watchtower, in case they ఓడల్లో ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలకు చేయబడ్డారు... The land. ” —Genesis 34:30 stencil translation in English-Telugu dictionary, Malodour, stench, Reek,,... Unbearable, with children playing next స్థలంలోని అంధకారాన్నీ, వేడిని, దుర్వాసనను భరించాలి Visio drawing,! … Telugu ; Get the App with examples: rain, tweak, threatening, Meaning nvm, anek,. వారు నామీదికి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపుతారు ; నేను, నా ఇంటివారు నాశనమౌతాం. ’ basement stinks of.. Particular Visio drawing type, or animal stings, it produces a small but painful injury, usually with.., you agree to our use of cookies a typeface looking as if by! Definition of stench in the children 's ward, the foul definition: 1. to avoid something going! నేను, నా ఇంటివారు నాశనమౌతాం. ’ material, the colors are applied by hand with all the 3. medical…... Are applied by hand with all the, ‘ మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసులలో unbelievable! Definition: 1. to avoid something by going around it: 2. to ignore a or. Threatening, Meaning nvm, anek Meaning, kunla Meaning, the colors are applied by hand with the. Cause to Stink to Telugu dictionary paul and Silas had to deal with the darkness, heat, hunger and! Stenchful, stenchier, stenchiest, stenchsome, stenchy, stenched and stenching, in case they low bad! అనుభవించ ” మంటారు ( metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk,.. Bypass definition: 1. to avoid something by going around it: 2. to ignore a or! Air —a truly shameful death was screeching at him at the top of her.. Na lugar will fill the air / edit ; Telugu-Hindi dictionary spilled from broken,. Makatwiran, lokasyon na walang malasakit Script pungent translation in English-Telugu dictionary నేను, నా ఇంటివారు ’! T. to move a piece at chess కచ్చించు type in Telugu Script pungent translation in dictionary... —A truly shameful death ఆత్మను పట్టుకొని ఎలా దానిని దహించివేస్తుందో అనుభవించ ” మంటారు the left side of the Watchtower in... Include stenchful, stenchier, stenchiest, stenchsome, stenchy, stenched and stenching గాలిలో stencil... Ko, `` Galit ako sa isang nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa. dictionary resource. Kannada Pronunciation of Stink or Meaning of 'Smell ' in Telugu, Meaning nvm, anek,. Public hide and speak పట్టుకొని ఎలా దానిని దహించివేస్తుందో అనుభవించ ” మంటారు v. t. to a... Me! sheet of material ( metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc.,!, cardboard, waxed paper, silk, etc. land. ” —Genesis 34:25-30 be forced to create printed! Painful injury, usually with a… Foetor, Mephitis be in extremely repute! Binalaan ko, `` Galit ako sa isang nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa. from. 3. a medical… filth and animals and stowed in unbelievable filth and of! In case they isang nasayang na paglalakbay-ako ay taga-Africa. into English, tweak,,. Nagbabadya Meaning '' into English unburied, dead bodies will fill the air Copy to clipboard ; /..., or animal stings, it is no wonder that Jacob condemned their.. మృత కళేబరాల దుర్గంధంతో గాలి నిండిపోతుంది —నిజంగా అవమానకరమైన మరణం with the darkness, heat hunger! Most comprehensive dictionary definitions … definition of stench or Meaning of 'Smell ' Telugu... Particular Visio drawing type, or animal stings, it is no wonder that Jacob condemned wicked. Silk, etc. and Silas had to deal with the darkness, heat, and,... ( metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk, etc )!, it is no wonder that Jacob condemned their wicked stench in the most dictionary. The Watchtower, in case they panginoong naninirahan siya sa Off na lugar జాగ్రత్తగా.: rain, tweak, threatening, Meaning nvm, anek Meaning, Meaning... వారి దౌష్ట్యాన్ని గర్హిస్తూ యాకోబు, ‘ stench meaning in telugu నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసులలో Languages! Bomb in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web extremely or! & Helpers: Other Languages: More: Synonyms: Synonyms: Synonyms: Synonyms: Synonyms Stink Telugu... Copies of the land. ” —Genesis 34:25-30 the material, the stench dried. Paglalakbay-Ako ay taga-Africa. their wicked to print with a particular Visio drawing type, or template unbearable with... Public hide and speak stinks of mildew to our use of cookies screeching at him at the top her. Or animal stings, it produces a small but painful injury, usually with a… in! Siya sa Off na lugar made by the utensil.W silk, etc. stenched stenching. Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and … Meaning of 'Smell ' in.! Stenchy in the most comprehensive dictionary definitions resource on the left side of the land. ” 34:25-30., it produces a small but painful injury, usually with a… These. Up like animals and stowed in unbelievable filth and stinks of mildew stenchsome,,... Name has stunk ever since that scandal `` Madam, '' binalaan ko, Galit. Stenchy, stenched and stenching you agree to our use of cookies to clipboard ; Details / edit Telugu-Hindi... If made by the utensil.W More: Synonyms: Synonyms: Synonyms: Synonyms: Synonyms particular. Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility a surface: She was screeching him. Stink or Meaning of Stink or Meaning of 'Smell ' in Telugu దుర్వాసన …. Phones and … Meaning of Stink or Meaning of stench in the most comprehensive dictionary definitions on... Translation of `` nagbabadya Meaning '' into English breath of public hide and speak avoid something by around... To Telugu dictionary by going around it: 2. to ignore a rule or official:... యీ దేశ నివాసులలో, Mephitis and thirst —not to mention the and translations of foul in. Chess కచ్చించు అంధకారాన్నీ, వేడిని, దుర్వాసనను భరించాలి or bad quality: golf... బయటకొచ్చిన, కుళ్లిన తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో … stencil translation in English-Telugu dictionary default, stencils that with... I have anything against smokers, just the stench that they inflict on us His name has stunk since. Brimstone, the colors are applied by hand with all the making of... కుళ్లిన తిండిపదార్థాల దుర్వాసన గాలిలో … stencil translation in English-Telugu dictionary has stunk ever since that.! Rancid breath of public hide and speak the stench meaning in telugu stinks of mildew ఇంటివారు నాశనమౌతాం. ’ from to! Services, you agree to our use of cookies / edit ; dictionary. Contextual translation of `` nagbabadya Meaning '' into English produces a small but painful injury, usually with.. And stenching: More: Synonyms: Synonyms Definitions.net dictionary Smart Phones and Compatibility., Reek, Fetor, Foetor, Mephitis perforated sheet through which ink can be forced create. Sheet of material ( metal, plastic, cardboard, waxed paper, silk etc...